100 lat temu Henry Ford zaproponował „walutę energetyczną”, aby zastąpić złoto.

Bitcoin wydaje się spełniać definicję waluty opartej na energii, zaproponowaną przez słynnego amerykańskiego wynalazcę w okresie międzywojennym. W 1921 roku amerykański przemysłowiec Henry Ford zaproponował stworzenie „waluty energetycznej”, która mogłaby stanowić podstawę nowego systemu monetarnego – oferując uderzające podobieństwa do elektronicznego systemu gotówkowego peer-to-peer opisanego przez Satoshi Nakamoto w white-paper Bitcoin (BTC) z 2008 r. …