#19 NEWSLETTER Mr.Advice

Analiza techniczna część 2: VPVR, Moving Averages, Volume i Divergence

Witam całą ekipę Mr.Advice w kolejnym newsletterze. 

Dzisiaj druga część opisu najpopularniejszych indykatorów wykorzystywanych w tradingu. 

W dzisiejszym numerze omówimy:

 • VPVR – Volume Profile Visible Range (Widoczny Zakres)
 • Moving Average (Średnie kroczące)
 • Volume (Wskaźnik Wolumenu)
 • Divergence (Dywergencja)

VPVR – Volume Profile Visible Range (Widoczny Zakres):

 • Wskazuje aktywność inwestorów w wybranym okresie czasu i dla określonych poziomów cen.
 • Rysuje na wykresie histogram, które wskazuje w oparciu o wolumen istotne poziomy cenowe. 
 • Jest to użyteczne narzędzie do wyznaczania poziomów wsparcia i oporu. 
 • Poziom cen na dole profilu faworyzuje stronę kupującą pod względem wolumenu, jest dobrym wskaźnikiem poziomu wsparcia. 
 • Poziom cen na górze profilu faworyzuje wolumen po stronie sprzedaży, jest dobrym wskaźnikiem poziomu oporu.
 • Ma na celu klarowne przedstawienie użytkownikowi całkowitego wolumenu obrotów wybranego czasu i określonego zakresu cenowego z podziałem na wolumen transakcji kupna i sprzedaży.
 • Ważne poziomy wskaźnika:
 • Punkt kontrolny (Point of Control (POC)) – poziom ceny dla okresu o największym wolumenie obrotu.
 • Górna wartość profilu (Profile High) – najwyższy osiągnięty poziom cen w danym okresie.
 • Dolna wartość profilu (Profile Low) – najniższy osiągnięty poziom cen w danym okresie.
 • Obszar wartości (Value Area (VA)) – zakres poziomów cen, w którym w danym okresie przehandlowano określony procent całego wolumenu. Zazwyczaj procent ten jest ustawiony na 70%, ale zależy to od decyzji tradera.
 • Maksimum obszaru wartości (Value Area High (VAH)) – najwyższy poziom cen w obszarze wartości.
 • Minimum obszaru wartości (Value Area Low (VAL)) – najniższy poziom cen w obszarze wartości.
 • Węzeł wysokiego wolumenu (HVN) to szczytowy wolumen na poziomie cenowym bądź w pobliżu. HVN jest postrzegany jako wskaźnik okresu konsolidacji. Występuje wtedy duża aktywność po stronie kupna i sprzedaży, a rynek pozostaje na tym poziomie cen przez długi czas w porównaniu z innymi poziomami profilu. Może to oznaczać “obszar wartości godziwej” danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego poziomu HVN (lub obszaru wartości godziwej), spodziewany jest trwały okres ruchu bocznego i jest mało prawdopodobne, że rynek natychmiast przebije się przez tę cenę.
 • Węzeł niskiego wolumenu (LVN) jest to przeciwieństwo HVN. Jest to dołek wolumenu na poziomie cenowym lub w pobliżu. Węzły niskiego wolumenu są wynikiem gwałtownego wzrostu bądź spadku cen, kiedy zwykle następuje początkowy wzrost wolumenu, a następnie jego znaczny spadek. Taki spadek wolumenu może oznaczać “obszar niewłaściwej wartości” danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego poziomu LVN, rynek jest skłonny do szybkiego przebicia się przez ten przedział cenowy lub odbicia. Ponieważ jest on postrzegany jako obszar niewłaściwej wartości, rynek nie spędzi tam aż tyle czasu, co na innych poziomach w profilu.Moving Average (Średnie kroczące):

 • Średnia krocząca jest wskaźnikiem podążającym za trendem na bazie przeszłych cenach
 • Jest liczona przez wybranie danego okresu i podzielenie go przez liczbę okresów
 • Są wykorzystywane do identyfikowania kierunku rynku, ale także do znalezienia miejsca do zajęcia pozycji.
 • Najpopularniejszym typem średnich kroczących jest prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA).
 • SMA (prosta średnia krocząca) jest najpopularniejszą średnią i tworzy się przez obliczenie średniej ceny danego instrumentu finansowego z wybranego okresu.
 • EMA (wykładnicza średnia krocząca) jest liczona bazując bardziej na wadze i nadając większe znaczenie ostatnim cenom i mniej wagi do starszych cen z wybranego okresu.
 • Kiedy średnia niższego rzędu (np. EMA10) przebija od dołu średnią wyższego rzędu i znajduje się na nią może powodować to wzrost ceny.
 • Kiedy średnia niższego rzędu (np. EMA10) przebija od góry średnią wyższego rzędu i znajduje się pod  nią, co może powodować spadek ceny. • Golden Cross – średnia krocząca EMA 50 przecina od dołu EMA200 tworząc w ten sposób złoty krzyż i znajduje się na EMA200. Jest to formacja na wzrost danego instrumentu. Narzędzie to jest skuteczne na wyższych interwałach.
 • Death Cross – średnia krocząca EMA 50 przecina od góry EMA200 tworząc w ten sposób krzyż śmierci i znajduje się pod EMA200. Jest to formacja na spadek danego instrumentu. Narzędzie to jest skuteczne na wyższych interwałach.Volume (Wskaźnik Wolumenu):

 • Określa liczbę instrumentów finansowych, które zmieniły właściciela, liczoną w ramach danego rynku w danym przedziale czasowym. 
 • Dane o wolumenie są gromadzone i publikowane przez giełdy. 
 • Przedstawia się go na wykresie w postaci kolorowych słupków (słupek zielony oznacza wzrost wolumenu, a słupek czerwony – spadek wolumenu) 
 • Jest to jeden z nielicznych wskaźników nieuwzględniający w wyliczeniach ceny. 
 • Wysoki wolumen wskazuje na duże zainteresowanie danym instrumentem ze strony uczestników rynku, a niska oznacza małe zainteresowanie ze strony uczestników rynku.
 • Nagły wzrost wolumenu obrotów wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo zmiany ceny. Wzrost wolumenu często sugeruje, że „silne ręce” właśnie zajęły pozycję na rynku i cena instrumentu ma prawo od tej pory zacząć rosnąć.
 • Silnym ruchom trendu towarzyszą wzrosty wolumenu obrotów, dlatego wolumen warto traktować jako miarę siły trendu. 
 • W momencie, kiedy cena instrumentu osiąga poziom wsparcia, mamy zazwyczaj do czynienia z wysokim wolumenem transakcji kupna, a w przypadku, gdy cena osiąga poziom oporu, obserwujemy wysoki wolumenem transakcji sprzedaży.Divergence (Dywergencja):

 • Sytuacja, gdzie różne wskaźniki techniczne nie potwierdzają się nawzajem i na wykresie widzimy anomalię.
 • Wykrycie dywergencji jest bardzo pomocne w analizie rynku i może stanowić jedno z najlepszych wczesnych ostrzeżeń o odwróceniu się trendu na rynku.
 • Podstawowe rodzaje dywergencji:
 • Dywergencja „byka” (hossy) – występuje w momencie, kiedy ceny spadają do nowego minimum, a w tym samym czasie oscylator nie dociera do nowego dna. Wtedy niedźwiedzie tracą na sile, a byki gotowe są do objęcia kontroli nad rynkiem.
 • Dywergencja „niedźwiedzia” (bessy) – występuje w trendach wzrostowych. Ceny zwyżkują do nowego maksimum, a oscylator ma szczyt na niższym poziomie niż podczas wcześniejszego wzrostu. Byki nie mają siły, niedźwiedzie przejmują kontrolę nad rynkiem. Jeśli chcesz poznać więcej wskaźników oraz autorską strategię Mr.Advice, zapoznaj się z naszym kursem oraz otrzymaj dostęp do regularnych webinariów tutaj.

Co nowego u Mr.Advice?

 • MEGA NEWS- każdy kto posiada JAKIKOLWIEK aktywny pakiet w Mr.Advice dostaje pakiet Aarona „Złote Klucze” za FREE. Dodatkowo, dokładamy do tego dopełnienie do pełnego miesiąca. 
 • Od lutego DEXLab przechodzi na zupełnie inny tryb. Znika z Telegrama i przechodzi na Discord.
 • Rozkład jazdy zoomów z Aaronem: 

Poniedziałek 18:30 Analiza rynku

Poniedziałek 19 Update firmowy

Wtorek 19:00 zoom techniczny, nauka tradingu

Czwartek 11:30 analiza altcoinów + update firmowy

 • Jeżeli dzisiaj kupisz jakikolwiek pakiet, to otrzymujesz „Złote Klucze” za darmo.

Wspaniałego tygodnia i niech BTC będzie z wami!


Dołącz do naszej społeczności na Telegramie – Grupa Free

Podobne posty

Dodaj komentarz