#7 Newsletter Mr.Advice

Witamy w kolejnym numerze newslettera i bardzo się cieszymy, że jesteś z nami! Dziś omówimy temat parachainów na sieci Polkadot oraz Kusama. 

Na początku wyjaśnienie kilku pojęć, które będą używane w poniższym tekście:

Parachain – równoległe do siebie łańcuchy, które są unikalnymi platformami warstwy pierwszej blockchain i działają pobocznie obok głównej sieci.

Relay chain – Łańcuch przekaźnikowy – jest „warstwą 0” blockchainu, obsługującą konsensus, bezpieczeństwo i interoperacyjność między łańcuchami. Zarządza niewielką liczbą typów transakcji, w tym mechanizmami zarządzania, aukcjami i dzierżawami slotów parachain oraz procesem tyczenia. Łańcuch Przekazu ma celowo minimalną funkcjonalność, koordynując system jako całość jako warstwa centralna bądź podstawowa, podczas gdy bardziej specyficzne funkcje są przekazywane do Parachainów z różnymi implementacjami.

Validator (Walidator) – jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sieci.

Collator (Kolator) – utrzymuje pełną historię węzłów dla łańcucha przekaźników i pełny węzeł dla ich konkretnego Parachain.

Fisherman (Rybak) – jest odpowiedzialny za kontrolę sieci i monitorowanie procesu kolatora pod kątem nieprawidłowych transakcji i zgłaszają je do walidatorów. Otrzymują nagrodę za poprawne raporty, za niepoprawne tracą udziały w łańcuchu.

Bridge (Most) – umożliwiają przesłanie środków z jednego blockchainu na drugi (np. z Ethereum na Solanę).

Interoperacyjność – cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności tak, aby współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją lub będą istnieć w przyszłości, bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji.


Czym są parachainy?

Nazwa pochodzi od koncepcji równoległych łańcuchów. Parachain jest to struktura danych specyficzna dla aplikacji, która jest globalnie spójna i możliwa do walidacji przez walidatory Relay Chain. Przeważnie parachain przybiera formę łańcucha bloków.. Ze względu na swój równoległy charakter są w stanie osiągnąć symultaniczność przetwarzania transakcji i skalowalność systemu Polkadot. Przez zapewnienie warstwy wbudowanej infrastruktury, parachainy pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, elastyczność i skalowalność projektów blockchain.


Celem stworzenia parachainów jest stworzenie modelu, w którym blockchainy współpracując ze sobą dostarczają różne usługi takie jak np. obsługa rynku DeFi (zdecentralizowane finanse), przechowywanie danych czy dostarczanie mediów. Można je konfigurować w dowolny sposób. Jedynym wymogiem jest to, że parachain musi być w stanie komunikować się z walidatorami w sposób bezpieczny. 

Parachainy działają poprzez połączenie z łańcuchem przekaźników (relay chain), który jest zaprojektowany w minimalistyczny sposób. Jest on przede wszystkim odpowiedzialny za koordynację sieci jako całości za pomocą wspólnych mechanizmów bezpieczeństwa, konsensusu i interoperacyjności między łańcuchami. Wyznaczone zadania delegowane są do parachaina i obsługiwane zgodnie z ich własnymi specyficznymi implementacjami.

Łańcuch przekaźnikowy obsługuje ograniczoną liczbę slotów wykonawczych (około 100), które działają jak rdzenie w procesorze. Każdy z nich jest w stanie uruchomić pojedynczy parachain w dowolnym momencie. Jest on wtedy wymagany tylko do wygenerowania dowodu, który może być zweryfikowany przez przypisane mu węzły walidatora. Parachainy mogą współpracować z łańcuchem przekaźników w dowolnym momencie i co najważniejsze nie ma potrzeby płacenia opłaty transakcyjnej.

Jakie problemy rozwiązują parachainy?

Zapewniają one zwiększoną skalowalność i szybkość bez konieczności stosowania rozwiązań skalowania warstwy 2. Eliminują one najczęstsze problemy pojedynczych blockchainów przez rozłożenie i przetwarzanie transakcji na wielu blockchainach warstwy 1 w sposób równoległy. Dzięki temu jest możliwa obsługi wielu transakcji na sekundę.

Parachainy są podłączone do łańcucha przekaźnikowego i muszą polegać na zestawie walidatorów danego łańcucha. Jest on zabezpieczony znaczącym udziałem DOT (Polkadot) lub KSM (Kusama). Parachainy mogą się komunikować i dokonywać transakcji z każdym parachainem podłączonym do tego samego łańcucha przekaźnikowego, a także z niektórymi sieciami zewnętrznymi. 

To odblokowuje olbrzymią interoperacyjność w zakresie możliwości współpracy ze smart contractami (Ethereum), wyroczniami (Chainlink) itp. Interoperacyjność powoduje to, że parachainy chronią przed rozproszeniem blockchainów.

Jak działa konsensus w przypadku parachainów?

Konsensus działa podobnie jak w przypadku sieci proof-of-stake. Kusama i Polkadot polegają na szeregu ról, które zabezpieczają łańcuch przekaźnikowy i utrzymują konsensus w całym parachainie. Role są motywowane poprzez nagrody w KSM lub DOT. Użytkownicy są też karani za złe zachowanie poprzez redukcję ich stakowanych zasobów.


Role w parachainach:
  • Walidatorzy zabezpieczają się poprzez staking DOT, aby uruchomić węzły walidujące i przeprowadzić pełną weryfikację łańcucha relay chain. Walidują także parachainy i uczestniczą w konsensusie z innymi walidatorami, w celu dojścia do porozumienia w sprawie prawdziwego wspólnego stanu sieci, odrzucając nieważne transakcje. Dodają oni nowe bloki do relay chain, a tym samym do wszystkich parachainów, dzieląc się jego bezpieczeństwem i otrzymując w zamian nagrody motywacyjne. 
  • Nominatorzy to aktywni posiadaze tokenów, którzy nie chcą brać na siebie kosztów i odpowiedzialności innych ról w sieci, ale nadal pomagają zabezpieczyć łańcuch przekaźników przez staking i wybieranie dobrych walidatorów w zamian za udział w nagrodach za stakowanie. To z kolei zachęca do zwiększonego udziału w bezpieczeństwie sieci i starannego wyboru walidatorów, ponieważ jeśli walidatorzy zachowują się niewłaściwie (przechodzą w tryb offline, atakują sieć, uruchamiają zmodyfikowane oprogramowanie) to walidatorzy i nominujący zostają przycięci tracąc procent swoich stakowanych tokenów.
  • Kolatorzy utrzymują pełną historię węzłów dla łańcucha przekaźników i pełny węzeł dla ich konkretnego parachaina. Agregują oni transakcje parachain, w celu wyprodukowania nowych kandydatur bloków parachain dla walidatorów do walidacji we wspólnym stanie sieci. Nie może kontynuować budowania bloków na parachain, dopóki kandydat na blok, który zaproponował walidatorom łańcuch relay chain nie zostanie zwalidowany.
  • Rybacy to węzły monitorujące kolatorów czy nie oszukują podczas tworzenia następnego bloku . Rybak przesyła do sieci raport o nieważności, kiedy wykryje niezgodność, za co jest nagradzany znaczącą premią, jeśli jego raport jest właściwy. Węzły rybaków wymagają stakowania środków, które są redukowane, jeśli okaże się, że rybak złożył niepoprawny raport. 
Na czym polega aukcja parachainów?

Każdy projekt, który chce zostać parachainem musi wygrać dzierżawę slotu parachaina poprzez aukcję. Ilość miejsc jest ograniczona. Projekty mogą sfinansować prezentowane oferty przez zebranie własnych KSM/DOT bądź za pomocą pożyczek społecznościowych. W celu ochrony inwestorów pożyczki nie są przechowywane przez sam projekt. Zamiast tego, łańcuch przekaźnikowy przechowuje tokeny podczas procesu aukcji i dzierżawy, a następnie zwraca je bezpośrednio do inwestorów po zakończeniu dzierżawy (lub nieudanej aukcji).

Tylko jeden slot parachain może być licytowany w danym momencie, a każda aukcja trwa 7 dni na Kusamie i 14 dni na Polkadot. Aukcja zaczyna się i kończy w określonym publicznym czasie, ale dzierżawa jest przyznawana projektowi, który złożył najwyższą ofertę w czasie retroaktywnego zakończenia, ukrytym czasie ustalonym z góry przez funkcję randomizacji.


Zwycięzca licytacji otrzymuje w dzierżawę parachaina. Dokładniej mówiąc jest to umowa blokująca ofertę KSM / DOT na określony czas (6-48 tyg. – KSM, 3-24 miesiące – DOT)  czyli umowę blokującą ofertę KSM lub DOT na określony czas (od sześciu do 48 tygodni w przypadku Kusama lub od trzech do 24 miesięcy w przypadku Polkadot). Po wygaśnięciu dzierżawy parachaina, zablokowany KSM/DOT jest zwracany projektowi.

Przykład parachaina:

Karuna (KAR) jest siostrzana sieć dla projektu Polkadot Acala (ACA), jest to pierwszy projekt, który wygrał aukcję parachain. Pozycjonuje się ona jako platforma DeFi typu all-in-one dla sieci Kusama i oferuje użytkownikom pakiet aplikacji DeFi.

Parachain zapewnia Karunie współdzielony model bezpieczeństwa, możliwość aktualizacji i kompatybilność cross-chain z Ethereum. Jako, że parachainy nie płacą opłat za interakcję z łańcuchem przekaźnikowym, Kusama pozwala Karunie zapewnić użytkownikom znacznie niższe opłaty niż typowe projekty Ethereum. Opłaty za gaz są wymagane tylko przy wycofywaniu się do sieci Ethereum, co oznacza, że parachain chroni Karunę przed nagłymi wzrostami opłat – problemem, który od dawna nęka aplikacje DeFi.


Podsumowanie
  • Parachainy zapewniają projektom skalowalność bez konieczności użycia rozwiązań typu layer 2.
  • Pozwalają na specjalizację blockchaina przez oszczędzanie czasu i wysiłku wymaganego do zaprojektowania poszczególnych systemów
  • Zapewniają interoperacyjność
  • Odblokowują potencjał kooperacji blockchainów i usług na nich oferowanych
  • Oferują rozwiązanie problemu drogich opłat na sieci Ethereum

News-y ze świata krypto


Mieszkańcy Salwadoru masowo kupują Bitcoina

Od momentu akceptacji bitcoina jako legalnego środka płatniczego mieszkańcy Salwadoru masowo zamieniają swoje dolary na najpopularniejszą kryptowalutę. W tweecie napisanym przez prezydenta Nayiba Bukele, podano, że przez portfel Chivo w ciągu jednego dnia przeszło aż 24 076 transakcji, co daje łącznie 3 069 761,05 USD przelanych środków. Dodatkowo zauważył, że tempo, w jakim mieszkańcy zamieniają dolary na bitcoiny, jest znacznie wyższe niż tempo, w jakim sprzedają swoje kryptowaluty w bitomatach.


19 października 2021 r. ProShares uruchomił ETF futures na bitcoiny.

ETF będzie notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Uruchomienie funduszu ETF, który będzie dotyczył kontraktów terminowych na bitcoiny, ale nie samego BTC, stało się faktem po 75-dniowym przeglądzie przeprowadzonym przez SEC pod przewodnictwem Gary’ego Genslera.

Bitcoin futures ETF różnią się od Bitcoin ETF tym, że są oparte na kontraktach futures i są składane zgodnie z zasadami funduszy wzajemnych.


Square będzie pracował nad nowatorskim systemem wydobywczym dla Bitcoina

Square rozważałby opracowanie nowego systemu kopania bitcoinów (BTC) opartego na krzemie . Firma Jacka Dorseya myślałaby o niestandardowym i otwartym systemie źródłowym dla indywidualnych użytkowników i firm na całym świecie.


Dołącz do naszej społeczności na Telegramie – Grupa Free

Podobne wpisy

Dodaj komentarz