Stablecoiny. Kryptowalutowy domek z kart o wartości 125 miliardów dolarów.

Stablecoiny (tokeny takie jak USDT, USDC, BUSD, DAI, UST, PAX i inne, których wartość się niema nie zmienia i wynosi $1,00) stały się kręgosłupem ekosystemu kryptowalut. 

Odgrywają one kluczową rolę w funkcjonowaniu handlu kryptowalutami oraz w zdecentralizowanych finansach (DeFi). Ich kapitalizacja rynkowa wzrosła czterokrotnie od początku 2021 roku i wynosi obecnie ponad 125 miliardów dolarów.

Jednak brak przejrzystości wokół rezerw wspierających stablecoiny sprawił, że wielu analityków zastanawiało się, czy ich wzrost jest rzeczywiście zrównoważony. 

Ostatnie ujawnienia głównych stablecoinów wykazały, że tylko część ich rezerw składa się z gotówki, podczas gdy znaczna kwota jest utrzymywana w postaci bardziej ryzykownych aktywów, takich jak papiery komercyjne (akcje spółek giełdowych, obligacje).

Niektórzy analitycy obawiają się, że w przypadku pogorszenia koniunktury na rynku emitenci stablecoinów mogą mieć trudności ze spełnieniem żądań umorzenia swoich klientów. Może to potencjalnie spowodować załamanie zaufania inwestorów do tych stablecoinów, z poważnymi konsekwencjami dla całego rynku kryptowalut.

„Całość trwa tak długo, jak długo wszyscy wierzą, że wszystko jest w porządku i wszyscy używają stablecoinów do własnych transakcji – a nikt nigdy nie próbuje wypłacić pieniędzy”, powiedziała Frances Coppola, komentator finansowy i krytyk stablecoinów.

Rządy na całym świecie obawiają się również, że krach na rynku stablecoin może przenieść się na tradycyjne rynki finansowe i wzywają do bardziej rygorystycznych regulacji.

10-09-2021, Mr Advice TEAM


Dołącz do naszej społeczności na Telegramie – Grupa Free

Podobne wpisy

Dodaj komentarz